Berkeley Classic Ballroom Competition 2018
Amateur Gold Intl. Waltz 
Intl. Waltz
 131516 11-21-31-41-51-6P
171114 21 
198221 132 
143332 133 
169643 124 
190555 35 
152466 1136 

 Couples
143Shizhe Liang, Tong Zhang -
152James Jia, Maggie Sheng -
169Matthew Chow, Vanessa Gordillo -
171Michael Busche, Fiona Chatterjee -
190Kevin Viratyosin, Rachel Marusinec -
198Jingjie Zhan, He Ma - California
  
 Judges
13Gay Grant
15Diana Masarsky
16Anna Shahbazyan