Islanders Dancesport Challenge 2019
T/S Ladies* Junior I* Pre-Silver Standard* (WFQ)  Final
Standard* (WFQ)
 1219202627 11-21-3P
26022122 152 
20131311 31 
19913233 1253 

Standard* (WFQ)
 1219202627 11-21-3P
26021111 41 
20132323 253 
19913232 132 

Standard* (WFQ)
 1219202627 11-21-3P
26011131 41 
20132312 13(5)2 
19923223 3(6)3 

Summary
 WFQ Tot.Res
260211 41
201132 62
199323 83

 Couples
199Yanni Glukhovskiy, Elana Glukhovskiy - NY
201Yuriy Markovetskiy, Milana Fridman - NY
260Yuriy Nagay, Briana Bobrov - NY
  
 Judges
12Elena Belousov
19Steven Mesh
20Igor Nikon
26Alex Spencer
27Lev Vesnovskiy