Liberty Ball DanceSport Challenge 2015
Amateur Junior I Gold Intl. Samba  Final
Intl. Samba
 10111214151618 11-21-31-41-5P
1471211111 61 
1202322222 62 
1054133334 1153 
1573444543 264 
1025555455 175 

 Couples
102Yurii Iaroshovych, Diana Vinokurov - Pennsylvan
105Daniel Tikhomirov, Elizabeth Pozniakova - New York
120Elliot Radov, Sharlet Shilman - New York
147Alexander Sarkisian, Valeriya Bronnikova - New York
157Mitchell Hayutt, Sophia Levit - New York
  
 Judges
10Ilya Barmotin,
11Inna Brayer, NY
12Viktoriya Drubetskaya, Brooklyn, NY
14Vladimir Karpov,
15Genadi Kijnyer,
16Gene LaPierre,
18Sasha Nissengolts, New York