Liberty Ball DanceSport Challenge 2019
Mixed Ladies Junior I Gold Latin  Final
Samba
 1314161821 11-21-3P
14411131 41 
15432223 3(6)3 
17423312 13(5)2 

Cha Cha
 1314161821 11-21-3P
14411131 41 
15422223 42 
17433312 1253 

Rumba
 1314161821 11-21-3P
14411121 41 
15433212 132 
17422333 253 

Jive
 1314161821 11-21-3P
14411111 51 
15422233 32 
17433322 253 

Summary
 SCRJ Tot.Res
1441111 41
1543222 92
1742333 113

 Couples
144Yuriy Markovetskiy, Eva Blyakherova - NY
154Yuriy Nagay, Briana Bobrov - NY
174Yanni Glukhovskiy, Elana Glukhovskiy - NY
  
 Judges
13Genadi Kijnyer
14Slavik Legkovenko
16Lana Rossi
18Yelena Vesnovskiy
21Aya Du