Metropolitan DanceSport Championship 2018
Teacher/Student Junior I Gold Intl. V. Waltz  Final
Intl. V. Waltz
 1113141621 1P
43211111 51 

 Couples
432Yuriy Markovetskiy, Eva Blyakherova - NY
  
 Judges
11Viktoriya Drubetskaya
13Genadi Kijnyer
14Sergey Kim
16Slavik Legkovenko
21James Repetti