Summer Sizzler - NJ DanceSport Classic NQE 2014
Amateur Pre-Teen II Silver Latin (J) 
Latin (J)
 1118192022 11-21-31-41-51-61-71-8P
37322131 241 
34611244 232 
36934323 143 
29755465 144 
24373582 12235 
27648657 123(15)6 
52166776 3(18)7 
38887818 111111258 

 Couples
243Kirill Budagovskiy, Victoria Shatkovskaya - NY
276Eric Shprints, Anna Kotelnikov - New Jersey
297Michael Kaczmarski, Veronika Ludwiszewski - New York
346Mitchell Hyautt, Sophia Levit - New York
369Sammy Strugatsky, Emily Ostrovsky - New York
373Alexander Sarkisian, Beanna Dzhaniashvili - New York
388Allen Baranov, Isabelle Sverdlov - New York
521Andrey Solovyev, Rebecca Korol - New York
  
 Judges
11Amy Block_Hamilton, West Orange, NJ
18Andrew Michael Phillips, New York, NY
19Danny Quilliam, PQ, Canada
20Renata Shvarts, NY, NY
22Ronen Zinshtein, Dedham, MA