Amateur Open Championship Standard (WTVFQ)
1) 163 Timothy Kwock & Christine Yim -
2) 155 Christopher Li & Brittany Whitehill - California
3) 102 Oguz Ulgen & Amy Leung - California
Amateur Open Championship Latin (SCRPJ)
1) 203 Andrew Notohamiprodjo & Luyao Shen -
2) 124 Toby Wong & Richelle Gali - California
Amateur Open Championship Smooth (WTFV)
1) 164 Matthew Chambers & Kelly Chambers -
2) 146 Jason Disbrow & Michelle Do - California
Amateur Team Match Championship Am. Multi-Dance (SLFW)
1) 6 Edwards & Edwards
2) 3 UCSB & UCSB
3) 7 Cal Poly & Cal Poly
4) 5 SJSU & SJSU
5) 4 OSU & OSU
6) 2 UCSD & UCSD
7) 1 CCBDC & CCBDC