NUS Beginner Competition 2014
Final Results:
Provided by O2CM

DivisionAgeSkillStyleCompetitor

 
 
Syllabus - Beginner Intl. Waltz (W)
1) 40 Hong Yi Ee & Amelia Zhao - -
2) 43 Shane Leung & Su Li Heng
3) 38 Ng Jun Jie Dickson & Constance Wang - Jurong West
4) 58 Kenny Teo & Leong Carol - Outside US or Canada
5) 36 Yan Li Cheng & Mingsha Zhao - 402
6) 42 Luke Kwan & Clarissa Ho - 05-333
7) 57 Jonathan Teo & Meng Jie Liu - s
8) 41 WU JIANG & YU YINGRU - SINGAPORE
9) 47 Xiaoming Liu & Charissa Chan - |
10) 60 Joshi Kumar & Siew Huang - SINGAPORE
Syllabus - Advanced Intl. Waltz (W)
1) 56 Kang Tan & Eva Klein - 138600
2) 50 Inco Planje & Lu Xu - Singapore
3) 37 Adam De Wilde & Gao Yuqi - Singapore
Syllabus - Beginner Intl. Tango (T)
1) 36 Yan Li Cheng & Mingsha Zhao - 402
2) 40 Hong Yi Ee & Amelia Zhao - -
3) 43 Shane Leung & Su Li Heng
4) 38 Ng Jun Jie Dickson & Constance Wang - Jurong West
5) 41 WU JIANG & YU YINGRU - SINGAPORE
6) 57 Jonathan Teo & Meng Jie Liu - s
7) 60 Joshi Kumar & Siew Huang - SINGAPORE
8) 47 Xiaoming Liu & Charissa Chan - |
Syllabus - Advanced Intl. Tango (T)
1) 56 Kang Tan & Eva Klein - 138600
2) 37 Adam De Wilde & Gao Yuqi - Singapore
3) 50 Inco Planje & Lu Xu - Singapore
Syllabus - Beginner Intl. Quickstep (Q)
1) 40 Hong Yi Ee & Amelia Zhao - -
2) 36 Yan Li Cheng & Mingsha Zhao - 402
3) 38 Ng Jun Jie Dickson & Constance Wang - Jurong West
4) 47 Xiaoming Liu & Charissa Chan - |
Syllabus - Advanced Intl. Quickstep (Q)
1) 56 Kang Tan & Eva Klein - 138600
2) 50 Inco Planje & Lu Xu - Singapore
Syllabus - Beginner Intl. Cha Cha (C)
1) 48 Deren Meng & Jialin Li
2) 52 Amos Seng & Qian Ling Koa - Singapore
3) 53 Yi Ren Sng & Vanessa Lee - 12-239
4) 49 Jian Her Ng & Tang Emelia - S
5) 44 Shitai Li & Vivienne Liao
Syllabus - Advanced Intl. Cha Cha (C)
1) 51 Mohan Prasath S J & JiaEn Kwek - 65
2) 58 Kenny Teo & Leong Carol - Outside US or Canada
3) 39 Hong Yi Ee & Bin Yao - -
4) 45 Brendon Lim & Lee Qiu Xuan - Singapore
5) 56 Kang Tan & Eva Klein - 138600
6) 37 Adam De Wilde & Gao Yuqi - Singapore
7) 59 wong zhi kai & Hu Wen Jia - singapore
8) 46 Min Zhang Lim & Shu Hui Gwendolyn Tan - 120
9) 50 Inco Planje & Lu Xu - Singapore
Syllabus - Beginner Intl. Rumba (R)
1) 44 Shitai Li & Vivienne Liao
2) 54 Darren Subramaniam & Natasha Kleinman - Singapore
3) 53 Yi Ren Sng & Vanessa Lee - 12-239
4) 49 Jian Her Ng & Tang Emelia - S
5) 55 Duyi Tan & Saifeng Li - Singapore
Syllabus - Advanced Intl. Rumba (R)
1) 51 Mohan Prasath S J & JiaEn Kwek - 65
2) 58 Kenny Teo & Leong Carol - Outside US or Canada
3) 39 Hong Yi Ee & Bin Yao - -
4) 46 Min Zhang Lim & Shu Hui Gwendolyn Tan - 120
5) 37 Adam De Wilde & Gao Yuqi - Singapore
6) 45 Brendon Lim & Lee Qiu Xuan - Singapore
7) 56 Kang Tan & Eva Klein - 138600
8) 59 wong zhi kai & Guo Yuge - singapore
9) 50 Inco Planje & Lu Xu - Singapore
Syllabus - Beginner Intl. Jive (J)
1) 56 Kang Tan & Shiyue Mao - 138600
2) 48 Deren Meng & Jialin Li
3) 50 Inco Planje & Lu Xu - Singapore
4) 54 Darren Subramaniam & Natasha Kleinman - Singapore
5) 55 Duyi Tan & Saifeng Li - Singapore
6) 49 Jian Her Ng & Tang Emelia - S
Syllabus - Advanced Intl. Samba (S)
1) 51 Mohan Prasath S J & JiaEn Kwek - 65