Islanders Dancesport Challenge 2015
Amateur* Youth* Gold* Intl. Samba*  Final
Intl. Samba*
 12131415171821 11-21-31-41-51-6P
1882121212 371 
1753212621 252 
1791443563 1135(15)3 
1376364144 1125(16)4 
1654555335 2375 
2025636456 1246 

 Couples
137Daniel Trukhin, Elaine Kuznetsov - NEW JERSEY
165Michael Seleznyov, Jane Perov - NEW YORK
175Bryan Rudshteyn, Roshelle Gutt - NEW YORK
179Nikolai Styrkas, Layla Markman - New Jersey
188Diego Montealegre, Alexa Gamburg - New Jersey
202Alexander Evelson, Isabelle Kutsyk - NEW YORK
  
 Judges
12Genadi Kijnyer,
13Slavik Legkovenko, Ukraine
14Jennifer Ford McCalla, Suffern, NY
15Steven Mesh,
17Sasha Nissengolts, New York
18Patricia M Panebianco, So. Farmingdale, NY
21Yelena Vesnovskaya, Brooklyn

hosted on AWS