Islanders Dancesport Challenge 2018
Amateur* Youth* Novice* Standard*  Final
Waltz
 11121315161920 11-2P
651111111 71 
712222222 72 

Foxtrot
 11121315161920 11-2P
651111111 71 
712222222 72 

Quickstep
 11121315161920 11-2P
651111111 71 
712222222 72 

Summary
 WFQ Tot.Res
65111 31
71222 62

 Couples
65Yanni Glukhovskiy, Julia Seleznyov - NY
71Bryan Rudshteyn, Eliana Gitelman - NY
  
 Judges
11Nina Estrina
12Elena Frolova
13Svjatoslav Jushkov
15Genadi Kijnyer
16Slavik Legkovenko
19Yelena Vesnovskaya
20Ruslan Wilder

hosted on AWS