Islanders Dancesport Challenge 2019
Amateur* Youth* Championship* Latin*  Final
Samba
 101415172022283031 11-21-31-41-51-6P
278312643211 352 
236421122132 371 
165634434323 153 
199143256455 12354 
183555315544 112495 
228266561666 1222396 

Cha Cha
 101415172022283031 11-21-31-41-51-6P
278323143211 352 
236532212132 261 
165644534325 1364 
199211356443 2353 
183455425554 11495 
228166661666 2222296 

Rumba
 101415172022283031 11-21-31-41-51-6P
278213144211 46(8)1 
236521222134 26(10)2 
165434533325 153 
199342366443 1474 
183665615552 122265 
228156451666 222356 

Paso Doble
 101415172022283031 11-21-31-41-51-6P
278111142211 61 
236523423123 1472 
165442634334 1483 
199334256445 1364 
183655315552 123385 
228266561666 1222396 

Jive
 101415172022283031 11-21-31-41-51-6P
278112152311 51 
236534323123 137(17)3 
165643544454 164 
199321236235 147(16)2 
183465415542 12255 
228256661666 1222396 

Summary
 SCRPJ Tot.R10Res
27822111 71
23611223 92
16534334 173(9)3
19943442 172(5)4
18355555 255
22866666 306

 Couples
165Maxim Moscaliov, Sutton Severance -
183Victor Makovsky, Roshelle Gutt - NY
199Yanni Glukhovskiy, Julia Seleznyov - NY
228Lev Libkind, Anastasiia Melnychenko - Pennsylvan
236Daniel Tikhomirov, Elizabeth Pozniakova - New York
278Vladyslav Avramenko, Anastasiia Tkachuk - Ukraine
  
 Judges
10Nikita Bazev
14Jason Dai
15Viktoriya Drubetskaya
17Vladimir Karpov
20Igor Nikon
22Patricia M Panebianco
28Yelena Vesnovskaya
30Ruslan Wilder
31Ronen Zinshtein

hosted on AWS