Islanders Dancesport Challenge 2019
Amateur* Under 21* Championship* Latin*  Final
Samba
 101213151722282930 11-21-31-41-51-6P
160523112211 471 
131132221153 362 
282345454542 1264 
236411366325 2353 
199256533666 13356 
183664645434 155 

Cha Cha
 101213151722282930 11-21-31-41-51-6P
160224112111 51 
131116223263 252 
282453351532 125(12)64 
236631434324 125(12)83 
199345546456 1475 
183562665645 11256 

Rumba
 101213151722282930 11-21-31-41-51-6P
160225113111 51 
131116321244 352 
282333232422 483 
236551464333 11464 
199644556556 265 
183462645665 11356 

Paso Doble
 101213151722282930 11-21-31-41-51-6P
160323113112 461 
131116221355 352 
282234352431 1363 
236641434223 1354 
199455546566 265 
183562665644 11356 

Jive
 101213151722282930 11-21-31-41-51-6P
160213112111 61 
131126223344 1463 
282335331422 1372 
236661544233 12464 
199544466556 36(27)6 
183452655665 1126(26)5 

Summary
 SCRPJ Tot.Res
16011111 51
13122223 112
28244332 163
23633444 184
19965556 275
18356665 286

 Couples
131Dennis Matveev, Anna Jonczyk - MA
160Mathew Kheyfets, Sima Sadykhoc - NY
183Victor Makovsky, Roshelle Gutt - NY
199Yanni Glukhovskiy, Julia Seleznyov - NY
236Daniel Tikhomirov, Elizabeth Pozniakova - New York
282Donovan Kirrane, Hannah Kelly - Ireland
  
 Judges
10Nikita Bazev
12Elena Belousov
13Daniel Calloway
15Viktoriya Drubetskaya
17Vladimir Karpov
22Patricia M Panebianco
28Yelena Vesnovskaya
29Katrina Volgina
30Ruslan Wilder

hosted on AWS