Liberty Ball DanceSport Challenge 2019
Mixed Ladies Junior II Gold Latin  Final
Samba
 1314161821 11-21-31-41-5P
17115214 23(4)3(4)4(8)5(13)1.5 
17421541 23(4)3(4)4(8)5(13)1.5 
12442332 244 
15633123 1253 
14454455 255 

Cha Cha
 1314161821 11-21-31-41-5P
17115414 22244 
17421341 23(4)1 
12442123 13(5)2 
15633232 253 
14454555 155 

Rumba
 1314161821 11-21-31-41-5P
17122114 241 
17431541 223(5)3 
12413233 1252 
15644322 23(7)4 
14455455 155 

Jive
 1314161821 11-21-31-41-5P
17113114 31 
17431342 1243 
12422233 32 
15644421 12254 
14455555 55 

Summary
 SCRJ Tot.Res
1711.5411 7.51
1741.5133 8.52
1244222 103
1563344 144
1445555 205

 Couples
124Nikita Lylyk, Gianna McGovern - PA
144Yuriy Markovetskiy, Valerie Chervinskaya - NY
156Victor Makovsky, Aden Nisimi - PA
171Aleksey Goncharov, Alia Abulgazieva - PA
174Yanni Glukhovskiy, Elana Glukhovskiy - NY
  
 Judges
13Genadi Kijnyer
14Slavik Legkovenko
16Lana Rossi
18Yelena Vesnovskiy
21Aya Du