Liberty Ball DanceSport Challenge 2019
Mixed Ladies Babies under 6yo Pre-Bronze Intl. Cha Cha  Final
Intl. Cha Cha
 1314151721 11-21-31-41-5P
12411213 31 
19722531 13(5)42 
16855122 13(5)33 
10633354 34 
13144445 45 

 Couples
106Oleksandra Vereshchak, Olivia Prus - PA
124Nikita Lylyk, Julianna Walker - PA
131Kirill Zakirzyanov, Lucy Kobylyanskyy - PA
168Michal Wyszynski, Fiona Bukharovich - NJ
197Daniel Zakirzyanov, Emily Shcherbakov - PA
  
 Judges
13Genadi Kijnyer
14Slavik Legkovenko
15Jaroslaw Radzimierski
17Marina Shelomitskaya
21Aya Du