Liberty Ball DanceSport Challenge 2019
Mixed Ladies Babies under 6yo Pre-Bronze Intl. Samba  Final
Intl. Samba
 1314151721 11-21-31-41-5P
12411312 31 
19722121 252 
16834233 143 
10653444 144 
13145555 155 

 Couples
106Oleksandra Vereshchak, Olivia Prus - PA
124Nikita Lylyk, Julianna Walker - PA
131Kirill Zakirzyanov, Lucy Kobylyanskyy - PA
168Michal Wyszynski, Fiona Bukharovich - NJ
197Daniel Zakirzyanov, Emily Shcherbakov - PA
  
 Judges
13Genadi Kijnyer
14Slavik Legkovenko
15Jaroslaw Radzimierski
17Marina Shelomitskaya
21Aya Du