Manhattan Amateur Classic (NQE) 2014
Amateur Junior I Gold Latin 
Samba
 12151618202124 11-21-31-41-51-61-7P
1447132322 142 
1412211111 51
2016544664 34(17)7 
4911776245 12234(12)5 
1354455556 264 
4775363773 334(14)6 
3973627437 1348*Inf:-Syllabus

Cha Cha
 12151618202124 11-21-31-41-51-61-7P
1446123372 1352 
1412311111 58*Inf:-Syllabus
2015445753 1365 
4911754226 13344 
1354576445 356 
4777232534 243 
3973667667 11158*Inf:-Syllabus

Rumba
 12151618202124 11-21-31-41-51-61-7P
1447122321 252 
1412211112 41
2015434644 153 
4911776257 1222347 
1354557563 1255 
4776345775 1246 
3973663436 344

Jive
 12151618202124 11-21-31-41-51-61-7P
1445321622 142 
1411215111 51
2017133554 1134(11)63 
4912774273 234(11)44 
1354557436 1355 
4776442767 113357 
3973666345 2346

Summary
 SCRJ Tot.R10Res
1442222 81
1411811 112
2017533 183
4915474 202(8)4
1354655 201(4)5
4776367 226
3978846 267

 Couples
135Aleksey Yereshchenko, Jacklyn Mogilevsky - New York
141Victor Makovsky, Shelly Umansky - PA
144Joshua Ginzburg, Jhailyn Farcon - Massachuse
201Ori Hatuka, Nicole Gendelman - New Jersey
397Matthew Zoladkiewicz, Abigail Portnoy - New Jersey
477Timur Gousseinov, Eliana Gitelman - New York
491Alex Volynsky, Simone Lempert - New York
  
 Judges
12Marie Crowder
15Viktoriya Drubetskaya
16Ian Folker
18Elena Kryuchkova
20Stanley McCalla
21Larinda McRaven
24Spencer Nyemchek

hosted on AWS