Manhattan Amateur Classic (NQE) 2018
NJHC Am/Am Junior I Silver Latin 
Samba
 14162122232428 11-21-31-41-51-61-7P
1651212131 41 
3026523426 2344 
3712665212 142 
3053131353 2263 
2574356764 134(16)5 
2545477645 24(18)6 
4097744577 23377 

Cha Cha
 14162122232428 11-21-31-41-51-61-7P
1651132221 361 
3025221336 1352 
3712556113 234(7)3 
3056313442 124(9)4 
2573445654 145 
2544677567 1246 
4097764775 12377 

Rumba
 14162122232428 11-21-31-41-51-61-7P
1651152111 51 
3026221346 134(8)2 
3712637225 34(9)3 
3054514432 12364 
2575346653 2355 
2543475577 1246 
4097763764 12247 

Summary
 SCR Tot.R10Res
165111 31
302422 82(4)2
371233 81(2)3
305344 114
257555 155
254666 186
409777 217

 Couples
165Michael Bulgakov, Alysa Langer - NY
254Ethan Chudnovsky, Arianna Kleynburg - NY
257Arthur Manouilovitch, Anna Gladkov - NY
302Nikita Vasilchenko, Mia Zats - NY
305Izik Zats, Sabrina Shapsis - NY
371Yakov Vinnik, Hristel Gospodinova - GA
409Dmytro Telepyanovych, Elizabeth Grimblatov - NY
  
 Judges
14Sandra Fortuna
16Genadi Kijnyer
21Catherine Noblitt
22Patti Panebianco
23Renata Shvarts
24Irina Trebunskaya
28Lev Vesnovskiy

hosted on AWS