Manhattan Amateur Classic (NQE) 2018
~WDSF Under 21 Championship Latin  Final
Samba
 1113151618192223242526 11-21-31-41-5P
26832221321212 392 
14611142142131 61 
16343514433543 11593 
11154335255355 145115 
35225453514424 13484 

Cha Cha
 1113151618192223242526 11-21-31-41-5P
26851221411222 491 
14622132152141 482 
16313415333313 3393 
11144344245455 1284 
35235553524534 1465 

Rumba
 1113151618192223242526 11-21-31-41-5P
26832211421222 391 
14613144353111 5582 
16321425142343 2573 
11144332234455 2594 
35255553515534 1134115 

Paso Doble
 1113151618192223242526 11-21-31-41-5P
26813211421112 61 
14622134253321 262 
16331425142244 2563 
11144343335453 594 
35255552514535 1234115 

Jive
 1113151618192223242526 11-21-31-41-5P
26843211411213 57(9)1 
14632123252321 27(12)2 
16311435143132 4583 
11124342325454 3594 
35255554534545 14115 

Summary
 SCRPJ Tot.Res
26821111 61
14612222 92
16333333 153
11154444 214
35245555 245

 Couples
111Nikita Smirnov, Rachel Privler - NY
146Kevin Filipczak, Danielle Malpa - NJ
163Ariel Milshteyn, Simona Vigodner - NY
186Daniel Tikhomirov, Elizabeth Pozniakova - NY
252Leon Shvaitser, Alissa Guissine - ON
268Mathew Kheyfets, Sima Sadykhov - NY
299Julian Sklyut, Camilla Vertsman - NY
352Nikita Lylyk, Bridgette Fay - NY
382Dennis Matveev, Anna Jonczyk - MA
  
 Judges
11Bill Davies
13Viktoriya Drubetskaya
15Svjatoslav Jushkov
16Genadi Kijnyer
18Mariia Karpova
19Anya Klimova - Preston
22Patti Panebianco
23Renata Shvarts
24Irina Trebunskaya
25Katrina Volgina
26Yuehwern Yih

hosted on AWS