NJ DanceSport Classic Spring Fling 2016
Mixed Ladies Pre-Teen II Pre Bronze Intl. Samba  Final
Intl. Samba
 1012131415 11-2P
30421112 31 
30812221 252 

 Couples
304Yanni Glukhovskiy, Elana Glukhovskiy - NY
308Andrey Kirilyuk, Emily Avshalumova - NY
  
 Judges
10Inna Brayer, NY
12Viktoriya Drubetskaya, Brooklyn, NY
13Vladimir Karpov, Brooklyn NY
14Renata Shvarts, NY, NY
15Yelena Vesnovskaya, Brooklyn

hosted on AWS