Mid-Atlantic Championships (NQE) 2017
Amateur Junior I Silver Latin 
Samba
 1317181920 11-21-31-41-51-6P
36862411 232 
16611132 31 
38424325 233 
11845244 1144 
30636553 2245 
37953666 11256 

Cha Cha
 1317181920 11-21-31-41-51-6P
36861411 31 
16612124 242 
38423335 143 
11854243 1244 
30636562 1223(10)5 
37945656 13(14)6 

Rumba
 1317181920 11-21-31-41-51-6P
36861211 31 
16622124 142 
38413433 1143 
11845346 134 
30636552 12245 
37954665 136 

Summary
 SCR Tot.Res
368211 41
166122 52
384333 93
118444 124
306555 155
379666 186

 Couples
118Daniel Shteynman, Vita Brodetsky - New York
166Oleksiy Goncharov, Klaudia Wojnarska - Pennsylvania
306Matthew Koptyakov, Aurika Avizienyte - Pennsylvan
368Eugene Kheyfets, Alisa Portnova - New York
379Anthony Krukov, Maya Batenhorst - VA
384Jaiden James, Layla Maciejka-Eleisawi - New York
  
 Judges
13Wayne Crowder
17Inez Sahlin
18Renata Shvarts
19Glenn G Weiss
20Katusha Wilder

hosted on AWS