USA DANCE National DanceSport Championships 2015
Amateur Junior II Gold Latin 
Samba
 16172022262728 11-21-31-41-51-61-7P
4652117442 241 
3636224313 1352 
5184375126 1234(10)5 
2573463731 1143 
4055656575 46 
1287731664 1123357 
5621542257 1334(9)4

Cha Cha
 16172022262728 11-21-31-41-51-61-7P
4651114154 41 
3632222215 162 
5184345523 1354 
2575467731 11234(13)56 
4056676677 47 
1287531466 11234(13)65 
5623753342 148*Inf:-Syllabus

Rumba
 16172022262728 11-21-31-41-51-61-7P
4651224243 141 
3634113314 3352 
5182455125 13343 
2575376732 1334(13)5 
4056537567 11356 
1287742476 113347 
5623661651 22334(10)8*Inf:-Syllabus

Jive
 16172022262728 11-21-31-41-51-61-7P
4652113143 34(5)1 
3633234512 1353 
5184375225 2344 
2576466634 13376 
4055557367 1145 
1287641476 1113357 
5621722751 24(6)8*Inf:-Syllabus

Summary
 SCRJ Tot.Res
4651111 41
3632223 92
5185434 163
2573656 204
4056765 245
1287577 266
5624888 287

 Couples
128Michael May, Pallany English - SC
257Bryan Rudshteyn, Roshelle Gutt - NY
363Aleksey Yereshchenko, Jacklyn Mogilevsky - NY
405Daniel Trukhin, Elaine Kuznetsov - NJ
465Kristian Evstigneev, Victoria Sepiashvili - NY
518Yanni Glukhovskiy, Regina Rabkina - NY
562Lior Golden, Heather Lohrey - PA
  
 Judges
16Daniel Dilley
17Viktoriya Drubetskaya
20Clement Joly
22Phil Lee
26Inez Sahlin
27Kimberly Smith
28Martin Smith

hosted on AWS